2017 6 AYLIK BÜLTEN

2017 6 AYLIK BÜLTEN

ERGENE -1 ORGANİZE SANAYİ

01.01.2017 - 30.06.2017 TARİHLERİ ARASI BÜLTEN

 

1.      Sene başından dönem sonuna kadar 39 adet Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmış, yapılan toplantılarda toplam 201 Madde karara bağlanmıştır.

 

2.      Sene başından beri 459 adet yazı girişi olmuş ve 530 adet yazı çıkışı gerçekleştirilmiştir.

 

3.      Ergene-1 Organize Sanayi Bölgemizde yapılan çalışmalar ve toplanmaya başlanan yatırımlara ait Katılım Payları konularında katılımcılarımızın iştiraki ile 14.02.2017 günü Vakıflar?da bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

 

4.    Bölgemizin Atık sularının arıtılması amacıyla inşaatı bazı olumsuzluklardan yüklenici ile sözleşmesi fesih edilmişti. Atıksu Arıtma inşaatının yapımı amacıyla 21.03.2017 tarihinde vergi avantajı sağlamamız amacıyla Yatırım Teşvik Belgemiz ile ihaleye çıkılmış ve ihaleyi en uygun teklifi veren Mass Arıtma firması kazanmıştır. Dönem içerisinde firmanın yapmış olduğu işlemler tarafımızca takip edilecektir.

 

5.      Bölgemizin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Atıksu Altyapı ve Terfi İstasyon alanının inşaatı 20.06.2017 tarihinde ihaleye çıkmış ve ihaleye katılan 3 adet firmadan 2 sinin yeterli bulunmaması nedeniyle tekrarlanacak ihale 20.07.2017 tarihinde yapılacaktır.

 

6.    Atıksu Arıtma tesislerinde arıtılacak atık suların tüneller aracılığıyla Marmara Denizi?ne deşarjı amacıyla proje ortağı olduğumuz Tünel A Hattı, Tünel B Hattı, Kara Boru Hattı ve Deniz Deşarj Hattından toplam 51.984.957,70TL tutarında 47 adet hakediş gelmiş ve gelen hakedişlerin tamamı ödenmiştir.

 

7.      Atıksu Arıtma Tesisinde bir önceki yükleniciden toplam 16.495.777,23TL tutarında 13 adet hakediş gelmiş ve gelen hakedişlerin tamamı ödenmiştir. Yeni yükleniciden henüz gelen bir hakediş bulunmamaktadır.

 

8.    Bölgemizdeki Kamusal Alanların Organize Sanayi Bölgemize geçirilmesi ve sonrasında Bölgemize kazandırılması amacıyla KOP alanlarında bulunan ve parsel sahipleri adına bulunan hisselerde 15.527,19m²?ye tekabül eden hisse 1.567.998,00TL karşılığında satın alınmıştır. Söz konusu alanlarda alınması gereken halen 27.485,98m² hisse vardır.

 

ERGENE-1 OSB

2017 TEMMUZ BÜLTENİ

2017 TEMMUZ BÜLTENİ

ERGENE -1 ORGANİZE SANAYİ

01.07.2017 - 31.07.2017 TARİHLERİ ARASI BÜLTEN

1.  Dönem içerisinde 6 adet Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmış, yapılan toplantılarda toplam 24 Madde karara bağlanmıştır.

 

2.   Dönem içerisinde 1 adet Müteşebbis Heyet Toplantısı yapılmış ve 5 konu karara bağlanmıştır.

 

3.  Dönem içerisinde 60 adet yazı girişi olmuş ve 49 adet yazı çıkışı gerçekleştirilmiştir.

 

4.   Atıksu Arıtma Tesisinde bir önceki yükleniciden toplam 16.495.777,23TL tutarında 13 adet hakediş gelmiş ve gelen hakedişlerin tamamı ödenmiştir. Yeni yükleniciden henüz gelen bir hakediş bulunmamaktadır.

 

5.   Ergene-1 OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı yapım işi Yüklenici firması Mass Arıtma Sistemleri tarafından OSB görüşüne sunulan Mekanik Ekipman listesi, Ergene 1 OSB Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmuş ve ekipmanların siparişlerinin verilmesinde bir sakınca görülmemiştir. Ancak ekipmanların bölgeye getirilmesi öncesinde yüklenicinin ekipman test ve fabrika kabullerini yapmak üzere Ergene-1 OSB yetkili personelini davet etmesi ve ekipmanların fabrika kabullerini yapmak üzere ilgili Ekipmanların fabrikalarına gidilerek testlerinin yapılması gerekmektedir. Fabrika testlerinin akabinde problem görülmeyen ekipmanların şantiye sahasına girmesine izin verilecek ve ihzarat yada montajının yapılması mümkün olacaktır.

 

6.  Ergene-1 OSB Atıksu Hatları ve Terfi Merkezi İnşaatı yapım işi ihalesi 20.07.2017 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ihale edilmiş ve en düşük teklifi veren Karyol İnşaat A.Ş. firması uhdesinde kalmıştır. Ağustos ayı içerisinde Yüklenici firma ile sözleşme imzalanacak ve bir yıl sürmesi planlanan inşaat çalışmaları başlayacaktır. İnşaat çalışmaları, yol kamulaştırmaları yapılmadığı için bütünlüğü sağlamak amacıyla yer yer sanayi parselleri çekme mesafeleri içerisinde devam edecektir. Altyapı inşaatıyla beraber firmaların atıksu miktar ve karakterini ölçmek amacıyla firma atıksu çıkış noktalarında ölçüm ve izleme istasyonları kurulacaktır. Bütün bu çalışmaların sağlıklı ilerleyebilmesi için tüm katılımcılarımızın parsel çit ve duvarlarını onaylı imar planında belirtilen parsel sınırlarına çekmeleri ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmaları gerekmektedir.

 

7.  Atıksu Arıtma tesislerinde arıtılacak atık suların tüneller aracılığıyla Marmara Denizi?ne deşarjı amacıyla proje ortağı olduğumuz Tünel A Hattı, Tünel B Hattı, Kara Boru Hattı ve Deniz Deşarj Hattından dönem içerisinde toplam 7.869.783,94TL tutarında 3 adet hakediş gelmiş ve gelen hakedişlerin tamamı ödenmiştir (Toplam Hakediş Tutar =56.703.069.88TL Gelen Hakediş Adeti: 52 Adet)

 

8.   Bölgemizdeki Kamusal Alanların Organize Sanayi Bölgemize geçirilmesi ve sonrasında Bölgemize kazandırılması amacıyla KOP alanlarında bulunan ve parsel sahipleri adına bulunan hisselerden dönem içerisinde 80,66m² hisse alınmıştır. (15.607,85m²²?ye tekabül eden hisse 1.576.064,00TL karşılığında satın alınmıştır.) Söz konusu alanlarda alınması gereken halen 27.405,32m²m² hisse vardır.

 

 

ERGENE-1 OSB

2017 AĞUSTOS BÜLTENİ

2017 AĞUSTOS BÜLTENİ

 

1.  Dönem içerisinde 6 adet Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmış, yapılan toplantılarda toplam 21 Madde karara bağlanmıştır. 

2.    Dönem içerisinde Müteşebbis Heyet Toplantısı yapılmamıştır. 

3.  Dönem içerisinde 58 adet yazı girişi olmuş ve 33 adet yazı çıkışı gerçekleştirilmiştir. 

4.  01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7033 sayılı Kanun?un 57.maddesi kapsamında üyeliği zorunlu hale getirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu?na (OSBÜK) üyelik işlemlerinin yapılması için müracaat edilmiştir. 

5.   Atıksu Arıtma Tesisinde bir önceki yükleniciden toplam 16.495.777,23TL tutarında 13 adet hakediş gelmiş ve gelen hakedişlerin tamamı ödenmiştir. Yeni yüklenicinin en son hakedişi bakanlıkta onay aşamasındadır. 

6.   Ergene-1 OSB Atıksu Hatları ve Terfi Merkezi İnşaatı yapım işi ihalesi 20.07.2017 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ihale edilmiş ve 9.633.800,00TL ile en düşük teklifi veren Karyol İnşaat A.Ş. firması uhdesinde kalmıştır. Yüklenici firma ile 15.08.2017 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 17.08.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İşin bitiş tarihi 17.08.2018?dir. 

İnşaat çalışmaları, yol kamulaştırmaları yapılmadığı için bütünlüğü sağlamak amacıyla yer yer sanayi parselleri çekme mesafeleri içerisinde devam edecektir. Altyapı inşaatıyla beraber firmaların atıksu miktar ve karakterini ölçmek amacıyla firma atıksu çıkış noktalarında ölçüm ve izleme istasyonları kurulacaktır. Bütün bu çalışmaların sağlıklı ilerleyebilmesi için 4562 Sayılı OSB Kanunu?nun 19. Maddesi hükmü gereği sanayi parselleri çekme mesafelerinden işlemler yürütülecek olup, tüm katılımcılarımızın parsel çit ve duvarlarını onaylı imar planında belirtilen parsel sınırlarına çekmeleri ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmaları gerekmektedir. 

7. Ergene-1 OSB Atıksu Hatları ve Terfi Merkezi İnşaatı yapım işi kapsamında mevcut Yatırım Teşvik Belgesinin en son ihaleye göre revize edilmesi kapsamında Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü?ne müracaatta bulunulmuştur. 

8. Atıksu Arıtma tesislerinde arıtılacak atık suların tüneller aracılığıyla Marmara Denizi?ne deşarjı amacıyla proje ortağı olduğumuz Tünel A Hattı, Tünel B Hattı, Kara Boru Hattı ve Deniz Deşarj Hattından dönem içerisinde toplam 3.224.442,88TL tutarında 3 adet hakediş gelmiştir. (Toplam Hakediş Tutar =60.691.752,01TLTL Gelen Hakediş Adeti: 56 Adet) 

9.   Bölgemizdeki Kamusal Alanların Organize Sanayi Bölgemize geçirilmesi ve sonrasında Bölgemize kazandırılması amacıyla KOP alanlarında bulunan ve parsel sahipleri adına bulunan hisselerden dönem içerisinde 80,66m² hisse alınmıştır. (15,688.51m²ye tekabül eden hisse 1.584.130,00TL karşılığında satın alınmıştır.) Söz konusu alanlarda alınması gereken halen 27.324,66m² hisse vardır.

2017 EYLÜL BÜLTENİ

2017 EYLÜL BÜLTENİ

ERGENE -1 ORGANİZE SANAYİ

01.09.2017 - 31.09.2017 TARİHLERİ ARASI BÜLTEN

1.    Dönem içerisinde 6 adet Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmış, yapılan toplantılarda toplam 22 Madde karara bağlanmıştır. 

2.      Dönem içerisinde Müteşebbis Heyet Toplantısı yapılmamıştır. 

3.   Dönem içerisinde 51 adet yazı girişi olmuş ve 50 adet yazı çıkışı gerçekleştirilmiştir. 

4.   01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7033 sayılı Kanun un 57.maddesi kapsamında üyeliği zorunlu hale getirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu na (OSBÜK) üyelik işlemlerinin yapılması için Ağustos Ayında yapılan müracaat sonuçlandırılarak üyeliğimiz gerçekleşmiştir. 

5. Atıksu Arıtma Tesisinde bir önceki yükleniciden toplam 16.495.777,23TL tutarında 13 adet hakediş gelmiş ve gelen hakedişlerin tamamı ödenmiştir. Yeni yüklenicinin en son hakedişi bakanlıkta onay aşamasındadır. 

6.  Ergene-1 OSB Atıksu Hatları ve Terfi Merkezi İnşaatı yapım işi kapsamında yatırım teşvik belgesi ile temin edilecek makine ve ekipmanlar ile ilgili Yatırım Teşvik belgesi revize işlemlerine devam edilmektedir. 

7.   Atıksu Arıtma tesislerinde arıtılacak atık suların tüneller aracılığıyla Marmara Denizi?ne deşarjı amacıyla proje ortağı olduğumuz Tünel A Hattı, Tünel B Hattı, Kara Boru Hattı ve Deniz Deşarj Hattından dönem içerisinde toplam 3.088.019,56TL tutarında 3 adet hakediş gelmiştir. (Toplam Hakediş Tutar =63.779.771,57TL Gelen Hakediş Adeti: 59 Adet) 

8. Bölgemizdeki Kamusal Alanların Organize Sanayi Bölgemize geçirilmesi ve sonrasında Bölgemize kazandırılması amacıyla KOP alanlarında bulunan ve parsel sahipleri adına bulunan hisselerden dönem içerisinde 1.140,05m² hisse alınmıştır. (16.828,56m²ye tekabül eden hisse 1.698.135,00TL karşılığında satın alınmıştır.) Söz konusu alanlarda alınması gereken halen 26.184,61m² hisse vardır. 

9.      Ergene1 OSB?ne ait olan imar planındaki, bugüne kadar yapılmış plan değişikliklerinin (Yeni Terfi İstasyonu Alanı ve Ecesoy DM yerinin kaydırılması dâhil) hepsinin bir planda toplanması kapsamında alınan fiyat teklifleri sonrasında en uygun firmaya iş verilmiştir. 

10. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından 21.09.2017 tarihinde Çayırova Ramada Plaza Otelde düzenlenen Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri Toplantısına katılım sağlanarak bölgemiz temsil edilmiştir. 

11.  Milli Eğitim Bakanlığı mesleki ve teknik eğitim sorumlusu Müsteşar Yardımcısı Ercan DEMİRCİ ile mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri GÜLAY ın katılımları 07.09.2017 tarihinde Tekirdağ Valilik toplantı salonunda Mesleki Eğitimde Sektör-Eğitim İşbirliği toplantısına katılım sağlanarak bölgemiz temsil edilmiştir.

2017 EKİM BÜLTENİ

2017 EKİM BÜLTENİ

1.      Dönem içerisinde 11 adet Yönetim Kurulu karar imza altına alınmış, yapılan toplantılarda toplam 38 Madde karara bağlanmıştır.

2.      Dönem içerisinde 2 adet Müteşebbis Heyet kararı imza altına alınmıştır.

3.      Dönem içerisinde 74 adet yazı girişi olmuş ve 69 adet yazı çıkışı gerçekleştirilmiştir.

4.      12.10.2015 tarihinde oluşturulan ve 2 yıl için görevlendirilen Müteşebbis Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmalarından dolayı, kurucu kurumlar olan Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Ergene Belediyesi ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ndan istenilen yeni asil ve yedek üye isimlere göre değiştirilen OSB Kanunu nun 7 maddesi hükmü gereği 4 yıl için yeniden üye seçimi yapılarak Müteşebbis Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu tekrardan oluşturulmuştur.

5.      Atıksu Arıtma Tesisinde bir önceki yükleniciden toplam 16.495.777,23TL tutarında 13 adet hakediş gelmiş ve gelen hakedişlerin tamamı ödenmiştir. Yeni yükleniciden dönem içerisinde 1 adet 2.334.466,00TL tutarında hakediş gelmiş olup tamamı yükleniciye ödenmiştir.

6.      Ergene-1 OSB Atıksu Hatları ve Terfi Merkezi İnşaatı yapım işi kapsamında yüklenici çalışmalarına başlamış olup, çalışmalar devam etmektedir.

7.      Atıksu Arıtma tesislerinde arıtılacak atık suların tüneller aracılığıyla Marmara Denizi ne deşarjı amacıyla proje ortağı olduğumuz Tünel A Hattı, Tünel B Hattı, Kara Boru Hattı ve Deniz Deşarj Hattından dönem içerisinde toplam 2.722.842,80TL tutarında 4 adet hakediş gelmiştir. (Toplam Hakediş Tutar =66.502.614,37TL Gelen Hakediş Adeti: 63 Adet)

8.      Bölgemizdeki Kamusal Alanların Organize Sanayi Bölgemize geçirilmesi ve sonrasında Bölgemize kazandırılması amacıyla KOP alanlarında bulunan ve parsel sahipleri adına bulunan hisselerden dönem içerisinde hisse satın alınmamıştır. (16.828,56m² ye tekabül eden hisse 1.698.135,00TL karşılığında satın alınmıştır.) Söz konusu alanlarda alınması gereken halen 26.184,61m²m² hisse vardır.

9.      Ergene1 OSB ne ait olan imar planındaki, bugüne kadar yapılmış plan değişikliklerinin (Yeni Terfi İstasyonu Alanı ve Ecesoy DM yerinin kaydırılması dâhil) hepsinin bir planda toplanması kapsamında işi alan firma faaliyetine devam etmektedir.

10.  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Organizatörlüğünde 06.10.2017 tarihinde Çerkezköy OSB Müdürlüğü nde düzenlenen Ergene Havzası Çamur Yönetimi toplantısına Bölge Müdürü Nuray KIRAN katılım sağlayarak bölgemiz temsil edilmiştir. ERGENE-1 OSB

2017 KASIM BÜLTENİ

2017 KASIM BÜLTENİ

1.      Dönem içerisinde 9 adet Yönetim Kurulu karar imza altına alınmış, yapılan toplantılarda toplam 33 Madde karara bağlanmıştır.

2.      Dönem içerisinde Müteşebbis Heyet toplantısı yapılmamıştır.

3.      Dönem içerisinde 88 adet yazı girişi olmuş ve 67 adet yazı çıkışı gerçekleştirilmiştir.

4.      Dönem İçinde İmar Birimi olarak 6 adet Yapı Ruhsatı, 7 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir.

5.      Atıksu Arıtma Tesisinde bir önceki yükleniciden toplam 16.495.777,23TL tutarında 13 adet hakediş gelmiş ve gelen hakedişlerin tamamı ödenmiştir. Yeni yükleniciden dönem içerisinde 1 adet 2.269.854,60TL tutarında hakediş gelmiş olup gelen hakedişten yükleniciye 158.437,00TL bakiye kalmıştır. (Gelen Hakediş Sayısı: 2 Gelen Hakediş Tutarı: 4.157.062,98TL)

6.      Ergene-1 OSB Atıksu Hatları ve Terfi Merkezi İnşaatı yapım işi kapsamında yüklenici çalışmalarına başlamış olup, çalışmalar devam etmektedir.

7.      Atıksu Arıtma tesislerinde arıtılacak atık suların tüneller aracılığıyla Marmara Denizi ne deşarjı amacıyla proje ortağı olduğumuz Tünel A Hattı, Tünel B Hattı, Kara Boru Hattı ve Deniz Deşarj Hattından dönem içerisinde toplam 937.030,53TL tutarında 1 adet hakediş gelmiştir. (Toplam Hakediş Tutar =67.439.644,90TL Gelen Hakediş Adeti: 64 Adet)

8.      Bölgemizdeki Kamusal Alanların Organize Sanayi Bölgemize geçirilmesi ve sonrasında Bölgemize kazandırılması amacıyla KOP alanlarında bulunan ve parsel sahipleri adına bulunan hisselerden dönem içerisinde hisse satın alınmamıştır. (16.828,56m² ye tekabül eden hisse 1.698.135,00TL karşılığında satın alınmıştır.) Söz konusu alanlarda alınması gereken halen 26.184,61m² hisse vardır.

9.      Ergene1 OSB ne ait olan imar planındaki, bugüne kadar yapılmış plan değişikliklerinin (Yeni Terfi İstasyonu Alanı ve Ecesoy DM yerinin kaydırılması dâhil) hepsinin bir planda toplanması kapsamında işi alan firma faaliyetine halen devam etmektedir. ERGENE-1 OSB

ÇEŞİTLİ BİLGİLER

Hava Durumu
Çorlu 3 Günlük Tahmin
merkez bankası

Ziyaretçi Sayacı

Bugün
00014
Bu Hafta
01045
Bu Ay
02914
Bu Yıl
63033
Tüm Zamanlar
02608

Tasarım : ElitNET