OSB İÇİ YER ALMA MÜRACAAT DİLEKÇESİ

OSB İÇİ YER ALMA MÜRACAAT DİLEKÇESİ

Müracaat dilekçesi ve evrak listesine ulaşmak İçin tıklayınız...

Hazırlanacak olan İş Akım Şeması ve Proses Özeti Taslağı için tıklayınız.

KİRALAMA EVRAKLARI

GENEL OSB TAAHÜTNAMESİ

Ulaşmak için tıklayınız...

ATIKSU TAAHHÜTNAMESİ

Ulaşmak İçin tıklayınız...

İMAR DURUMU MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İMAR DURUMU MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli evrak listesine ulaşmak için tıklayınız...

PROJE KAPAKLARI

PROJE KAPAKLARI

Elektrik Proje Kapağı ........pdf. için........... dwg için tıklayınız.

Statik Proje Kapağı    ........pdf. için........... dwg için tıklayınız.

Makine Proje Kapağı  ........pdf. için........... dwg için tıklayınız.

Mimari Proje Kapağı   ........pdf. için........... dwg için tıklayınız.

YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli evrak listesi için tıklayınız...

Yapı müteahhidi taahhütname örneği için tıklayınız...

Şantiye şefi taahhütname örneği için tıklayınız...

Proje müellifi taahütname örneği için tıklayınız...

Taahhütname örnekleri için tıklayınız...

Hafriyat m³ hesabı örneği için tıklayınız...

TADİLAT RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

TADİLAT RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli evrak listesine ulaşmak için tıklayınız...

TEMEL ÜSTÜ VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Dökümanına ulaşmak için tıklayınız...

YAPI KULLANMA BELGESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

Gerekli evrak listesi için tıklayınız...

Yapı kullanma izin belgesi akış şeması için tıklayınız...

Sığınak olmadığına ilişkin dilekçe içi tıklayınız...

İş bitirme verilmesine ilişkin dilekçe için tıklayınız...

GSM RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Tasarım : ElitNET