Mevzuat

Bakanlar Kurulu Kararları

Danıştay Kararları

Yargıtay Kararları

Genelgeler

Kanunlar

»4562 SayılıSayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

»5393 SayılıBelediye Kanunu

» 2872 SayılıÇevre Kanunu 

»4646 SayılıDoğalgaz Piyasası Kanunu

»4628 SayılıElektrik Piyasası Kanunu

» 2709 SayılıTürkiye Cumhuriyeti Anayasası

» 4721 SayılıTürk Medeni Kanunu

»5237 SayılıTürk Ceza Kanunu

»4982 SayılıBilgi Edinme Hakkı Kanunu

»1163 SayılıKooperatifler Kanunu

»3194 Sayılıİmar Kanunu

»2872 SayılıÇevre Kanunu

»634 SayılıKat Mülkiyeti Kanunu

»4708 SayılıYapı Denetimi Kanunu

»2644 SayılıTapu Kanunu

»5216 SayılıBüyükşehir Belediyesi Kanunu

»2464 SayılıBelediye Gelirleri Kanunu

»1164 SayılıArsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun

»2985 SayılıToplu Konut Kanunu

»2942 SayılıKamulaştırma Kanunu

»3402 SayılıKadastro Kanunu

»3065 SayılıKatma Değer Vergisi Kanunu

»193 SayılıGelir Vergisi Kanunu

»488 SayılıDamga Vergisi Kanunu

»1319 SayılıEmlak Vergisi Kanunu

»2762 SayılıVakıflar Kanunu

»5253 SayılıDernekler Kanunu

»2886 SayılıDevlet İhale Kanunu

»4734 SayılıKamu İhale Kanunu

»5846 SayılıFikir Ve Sanat Eserleri Kanunu

»3167 SayılıÇekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun

»4857 Sayılıİş Kanunu

»506 SayılıSosyal Sigortalar Kanunu

»4447 Sayılıİşsizlik Sigortası Kanunu

»2821 SayılıSendikalar Kanunu

»2822 SayılıToplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu

»4817 SayılıYabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

»213 SayılıVergi Usul Kanunu

»6102 SayılıTürk Ticaret Kanunu

» 6183 SayılıAMME Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun

»5520 SayılıKurumlar Vergisi Kanunu

Yönetmelikler

» Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
» 28828 Sayılı Çevre Yönetim Birimi Yönetmeliği
» 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa İlişkin Yönetmelik
» Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
» Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
» Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
» Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik
» Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği
» Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği
» Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
» Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolü
» Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere
» İçme ve Kullanma Sularının Kirlenmeye Karşı Korunması Hk.Yön
» Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
» İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
» İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimleri Hk.Yönetmelik
» Kaymakam Adayları Yönetmeliği
» KOSGEB Destekleri Yönetmeliği
» Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği
» Oda Borsa Şubeleri
» Oda Muamelat Yönetmeliği
» OSB Uygulama Yönetmeliği
» OSB Yer Seçimi Yönetmeliği
» OSB'lerde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişiler
» OSB'lerin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
» Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
» San.ve Tic.Bak. Teftiş Kurulu Yönetmeliği
» Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
» Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği
» Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik
» Tarımda Kullanılan Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin
» TEAŞ ve TEDAŞ Dışındaki Kuruluşlara Üretim Tesisi Kurma
» Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliği
» TMMOB Asgari Ücret Yönetmeliği
» Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya
» Türkiye İş Kurumu
» Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
» Yem Yönetmeliği
» Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
» Sığınak Yönetmeliği
» ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES IMPLEMENTATION REGULATION 
» Çevre Denetimi Yönetmeliği
» Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği

Sirkuler

Tebliğler

Özelgeler

Hava Durumu
Çorlu 3 Günlük Tahmin
merkez bankası

Ziyaretçi Sayacı

Bugün
00031
Bu Hafta
01117
Bu Ay
03204
Bu Yıl
73050
Tüm Zamanlar
47763

Tasarım : ElitNET